Belive

საქართველოს მსოფლიო რაგბის პრეზიდენტი ეწვია

1 წლის წინ რაგბი
1 წთ

საქართველოს მსოფლიო რაგბის პრეზიდენტი - სერ ბილ ბომონტი და მსოფლიო რაგბის აღამსრულებელი დირექტორი ალან გიპლინი ესტუმრა.

სხვა სტატიები